Kolejna darowizna - poradnia urologiczna WSS5.


03.06.2016

kliknij!

Fundacja doposażyła poradnię urologiczną sosnowieckiego szpitala w zakresie monochromatycznej drukarki laserowej do uroflowometru. Sprzęt posiada dodatkowo skaner, kopiarkę i możliwość bezprzewodowego logowania w sieci, zarówno z komputerów jak i urządzeń mobilnych.

W przekazaniu uczestniczyli panowie: Andrzej Kałmuk - wiceprezes fundacji, oraz Michał Tkocz - ordynator klinicznego oddziału urologii.
XIII Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników"


25.05.2016

kliknij!

W dniach 20-22 maja 2016 roku , w hotelu "Diament" w Ustroniu, odbyła się XIII Konferencja Naukowa zatytułowana Majówka Młodych Biomechaników" im. prof. Dagmary Tejszerskiej . Poza tytułową biomechaniką w różnych zastosowaniach, omawiano również tematy z zakresy biomechatroniki czy inżynierii rehabilitacji, dentystycznej, biomateriałów i tkankowej.

Wykłady były bardzo interesujące, a samo wydarzenie w szczegółowy sposób pozwalało zapoznać się uczestnikom z tą niezwykle ciekawą dziedziną wiedzy.

Fundacja Politrauma uczestniczyła w organizacji spotkania, gdyż zawsze jesteśmy gotowi by wspierać tego rodzaju inicjatywy.