Środki zgromadzone dotychczas z tytułu przekazania przez podatników 1% należnego podatku dochodowego wyniosły:

  • w roku 2018 - 517,30 złotych