Celem Fundacji jest działanie na rzecz ludzi chorych i najbardziej poszkodowanych w wypadkach górniczych, komunikacyjnych i innych, z terenu Zagłębia i Śląska.


Działania te prowadzimy poprzez:

  • Promocję programów, których celem jest doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w Ochronie Zdrowia, w tym systemie Ubezpieczeń Społecznych.

  • Pomoc finansową i medyczną w szkoleniu personelu medycznego.

  • Finansowanie, organizowanie oraz wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

  • Działanie na rzecz pacjentów WSS5 poprzed modernizację i rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.