• Przekazanie Mikroskopu diagnostycznego OPMI Pico dla Oddziału Laryngologii.

  • Przekazanie zestawu komputerowego dla Oddziału Onkologii.

  • Patronat nad XIV Konferencją Naukową „Majówka Młodych Biomechaników” im. Prof Dagmary Tejszerskiej.

  • Zrefundowanie kosztów XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Lublinie.

  • Współfinansowanie zakupu przystawki do angio OCT do aparatu AVANTI dla Oddziału Okulistyki.