• Pokrycie kosztów tłumaczenia publikacji "Urinary tract infections on orthopedic patients in a specialized regional hospital" autorstwa Iwony Pawłowskiej, Grzegorza Ziółkowskiego, Jadwigi Wójtowskiej-Mach, Tomasza Bieleckiego.